Garantie gebruikte machines

 

Op gebruikte lasapparatuur wordt door de verkoper garantie verleend voor een periode van drie maanden vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd.
De garantie voor een gebruikte lasmachine geldt alléén voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
De garantie voor de gebruikte lasmachine betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop voor de koper niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik zijn ontstaan.
De koper kan geen recht op schadevergoeding  ontlenen.
Niet onder de garantie vallen slijtdelen, lastoortsen en accessoires, normale slijtage, defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd of ondeskundig gebruik, defecten door schokken of een val, weersinvloeden en reparaties en aanpassingen die niet door de verkoper of diens schriftelijke toestemming zijn verricht.
De eventuele schade die veroorzaakt is wordt eerst hersteld door Cjays lastechniek, de herstelperiode is (met eventuele uitzondering*) één week na het ontstane defect.
*Met uitzondering wordt bedoeld dat er eventueel onderdelen etc. besteld zijn/gaan worden.